15622455_240720719691417_1271181840786682138_n

Kresowianie. O sytuacji Polaków na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej

„Kresowianie” – o sytuacji Polaków na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Spotkanie RODM w Rudzie Śląskiej. Z inicjatywy RODM Katowice przy okazji tradycyjnego opłatka środowisk związanych z Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie, działającego w miejscowej bibliotece, zorganizowano spotkanie ze współautorami albumu historycznego pt. „Wołanie ze stepów” – Natalią Rykowską i Piotrem Hlebowiczem. W spotkaniu z cyklu[…]

15589625_240727436357412_8293849816967745822_n

Tożsamość cywilizacyjna

W Katowicach 5 grudnia b.r. przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne poświęcone pojęciu tożsamości cywilizacyjnej. Młodzież podjęła się trudu identyfikacji wartości określających aksjologiczne składniki europejskiej tożsamości. Warsztaty połączone z wykładem przeprowadził dr Krzysztof Tracki, opierając swe myśli przede wszystkim na dorobku Feliksa Konecznego. Zważywszy na bieżącą sytuację kulturową w Europie Zachodniej, trudno nie dostrzec zachodzącego związku pomiędzy kryzysem[…]

15085642_225842121179277_2652180380847810401_n

Dyplomacja XX wieku

17 listopada dr Miłosz Skrzypek (RODM Katowice) gościł w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. S. Konarskiego w Katowicach. Uczniowie klas profilu humanistycznego z zainteresowaniem wzięli udział w cyklu warsztatów pt. „Geopolityka dla szkół”, zawierających najciekawsze aspekty z zakresu polskiej i europejskiej dyplomacji XX wieku. Zasadnicza część zajęć została poświęcona analizie porównawczej położenia geopolitycznego oraz[…]