Cele statutowe Fundacji

  1. Wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej z historią Polski a zwłaszcza Górnego Śląska
  2. Popularyzacja i pogłębianie wiedzy o historii Górnego Śląska, jego ludności, tradycjach, kulturze i obyczajach
  3. Integrowanie społeczności wokół tradycyjnych polskich wartości kulturowych
  4. Wspieranie działań (inicjatyw) kulturalnych na Górnym Śląsku
  5. Promocja Górnego Śląska i jego historii
  6. Wspieranie różnych form wychowawczej pracy z młodzieżą w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji narodowych
  7. Wspieranie działań i inicjatyw mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój kulturowy i ekonomiczny Górnego Śląska