Kontakt

Kontakt z naszym środowiskiem odbywa się przez sekretariat Stowarzyszenia Patriotycznego Silesia Superior.

info@silesiasuperior.org

Biuro Kontaktów Międzynarodowych
mail: international@silesiasuperior.org

Fundacja Patriotyczna Silesia Superior
05 1240 2959 1111 0010 5508 7684
Bank Pekao S.A.

Stowarzyszenie Patriotyczne Silesia Superior
32 1020 2368 0000 2302 0475 9918
PKO BP S.A.