Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia Patriotycznego Silesia Superior

 

My, członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego »Silesia Superior«, wierni synowie Rzeczypospolitej, czując się spadkobiercami:

 • tradycji piastowskich,
 • wskrzesicieli i obrońców idei narodowej,
 • wielkich Ślązaków takich jak Karol Miarka, Wojciech Korfanty, Henryk Sławik, August kard. Hlond,
 • organizacji takich jak Związek Polaków w Niemczech i Związek Polaków w Czechosłowacji,
 • Powstańców Śląskich, Obrońców Górnego Śląska we wrześniu 1939 r., żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i antykomunistycznego podziemia,
 • poległych Górników z Kopalni Wujek
 • oraz tych wszystkich którzy na przestrzeni dziejów pracą swoją i walką Górnemu Śląskowi i Polsce służyli,

kierując się społecznym nauczaniem Świętego Kościoła Katolickiego i polskim interesem narodowym

ogłaszamy swe zasady ideowe zobowiązując się:

 1. dążyć do utworzenia wielkiego Województwa Śląskiego, które obejmowałoby całość żywiołu śląskiego,
 2. budować Górny Śląsk – samorządny w duchu zasady pomocniczości, będąc przekonanymi, iż każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa,
 3. bronić chrześcijańskiego oblicza Górnego Śląska skupieni wokół tradycyjnych wartości takich jak rodzina, religia, praca,
 4. przeciwstawiać się wszelkim ruchom, które działalnością swoją próbują podważyć polskość Górnego Śląska i integralność terytorialną Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. walczyć o rozwój gospodarczy Górnego Śląska i dobrobyt jego mieszkańców.

Tak nam dopomóż Bóg!