Fundacja Patriotyczna Silesia Superior

KRS 0000487527
NIP 6272737404
REGON 24346468800000

Cele statutowe

Zarząd Fundacji

dr Mariusz Siwoń – prezes
Damazy Ćwikowski

Rachunek bankowy

Fundacja Patriotyczna Silesia Superior
05 1240 2959 1111 0010 5508 7684
Bank Pekao S.A.