Fundacja Patriotyczna Silesia Superior

Fundacja Patriotyczna Silesia Superior została ustanowiona aktem notarialnym dnia 14 czerwca 2013 r. Jej głównym celem jest wspieranie przedsięwzięć patriotycznych na Górnym Śląsku.

KRS 0000487527
NIP 6272737404
REGON 24346468800000

Cele statutowe

Przedsięwzięcia Fundacji

Zarząd Fundacji

  • Jakub Miska – prezes
  • Damazy Ćwikowski

Rada Fundacji

  • dr Mariusz Siwoń
  • dr Adam Gołuch

Rachunek bankowy

Fundacja Patriotyczna Silesia Superior
05 1240 2959 1111 0010 5508 7684
Bank Pekao S.A.