Konferencja o Tadeuszu Kościuszce

10 lutego 2016 r. w katowickim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyła się konferencja popularnonaukowa „W 270. rocznicę urodzin Naczelnika Powstania 1794 r. Tadeusz Kościuszko – legenda i rzeczywistość”. Prowadzącym wydarzenie i moderatorem spotkania był dr Krzysztof Tracki – prezes Fundacji Patriotycznej Silesia Superior, głównego inicjatora konferencji. W jego wprowadzeniu uczestnicy zostali zapoznani z obrazem życia Tadeusza Kościuszki, zbiorem jego niekwestionowanych zalet i ludzkich słabości. Naczelnik Powstania był wszakże człowiekiem wielu paradoksów – patriotą popadającym w stany długiej melancholii, świetnym strategiem i inżynierem wojskowym, pozbawionym politycznej orientacji, umiłowanym przez żołnierzy wodzem na polu bitwy, lecz bez zdolności doboru doradców – bezgranicznie oddanym służbie Ojczyźnie, ale czy wyrastającym ponad epokę? Tracki postawił wiec ważne pytanie, skierowane w strone prelegentów: jak ocenić Naczelnika insurekcji, zważywszy na stan dzisiejszych badań? Następnie głos zabrał znakomity znawca insurekcji kościuszkowskiej – prof. dr hab. Henryk Kocój. Przedstawił on zebranym sylwetkę Kościuszki w świetle najnowszych badań. Na tym tle odniósł się do krzywdzących Naczelnika opinii, zarówno tych dawnych, wypływających spod pióra poznańskiego historyka Adama Skałkowskiego, jak i nowszych, wpisujących się w „pedagogikę winy”. Rzecz to znamienna, że jednym z autorów oszczerczych tekstów, atakujących Tadeusza Kościuszke, jest Andrzej Romanowski – ten sam „badacz” polskiej historii (i ulubieniec „Gazety Wyborczej”), który zasłynął atakami na Witolda Pileckiego. Profesor Kocój w rzetelny sposób wykazał „kompetencje” podobnych badaczy. Tadeusz Kościuszko do głębi serca przejety był sprawami Polski. Nie zaufał Napoleonowi, nadmiernie zaufał Aleksandrowi. Pomimo cierpień, powodowanych przez starość (oraz następstwa dramatu spod Maciejowic), do końca gotowy był służyc sprawie narodowej. Teza rysująca się z wypowiedzi Kocója pozostaje bezwzględnie jednoznaczna – Tadeusz Kościuszko to jeden z najbardziej nieskazitelnych bohaterów narodowych. Drugi z prelegentów, wybitny historyk dr hab. Zdzisław Janeczek (autor m.in. biografii Ignacego Potockiego), wystąpił z wykładem pt. „Tradycja kościuszkowska na Górnym Śląsku i jej dziejowe znaczenie”. W długich rozważaniach ukazał niezwykle silną recepcje tradycji kościuszkowskiej na Śląsku oraz obecność i range kultu Naczelnika w procesie odrodzenia narodowego. Całość konferencji zwieńczył panel dyskusyjny w który, z wielką atencją, włączyli się nieomalże wszyscy przybyli. Dodatkową atrakcją tego wydarzenia była możliwość nieodpłatnego nabycia wielu pozycji książkowych, autorstwa prof. Henryka Kocója. Była możliwośc zakupu gazet „Śląskiego Kuriera Wnet” oraz biuletynów o tematyce patriotycznej (pt. „Powstaniec Śląski”), wydawanych przez Fundację Patriotyczną Silesia Superior. Nie zabrakło też egzemplarzy Miesięcznika „Civitas Christiana”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. To nie pierwsza wspólna inicjatywa obu środowisk patriotycznych. 29 kwietnia 2015 r. zorganizowano spotkanie z Krzysztofem Lewandowskim (wiceprezydentem Zabrza) poświęcone tematyce Karola Goduli oraz Guido Henckel von Donnersmacka. W przyszłości planowane są kolejne spotkania o tematyce patriotyczno-historycznej.