Kresowianie. O sytuacji Polaków na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej

15622455_240720719691417_1271181840786682138_n„Kresowianie” – o sytuacji Polaków na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Spotkanie RODM w Rudzie Śląskiej.

Z inicjatywy RODM Katowice przy okazji tradycyjnego opłatka środowisk związanych z Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie, działającego w miejscowej bibliotece, zorganizowano spotkanie ze współautorami albumu historycznego pt. „Wołanie ze stepów” – Natalią Rykowską i Piotrem Hlebowiczem. W spotkaniu z cyklu „Polacy na Kresach”.

Dr Natalia Rykowska jest mieszkającą w Polsce od ponad 20 lat repatriantką z północnego Kazachstanu, zna więc dobrze tradycje wigilijno – świąteczne „kazachskich” Polaków z autopsji, oraz z przekazu dziadków. Z zainteresowaniem uczestnicy uroczystości opłatkowej wysłuchali świadectwa współautorki albumu, wydanego z okazji 80. lecia deportacji polskiej ludności z Ukrainy sowieckiej na stepy Kazachstanu (1936 – 2016). Praktycznie do końca lat 80. w Związku Sowieckim wszelkie praktyki religijne były tępione przez władze komunistyczne. Najgorsze represje dotykały ludzi w czasach stalinowskich. Wigilię i Święta Bożego Narodzenia rodziny polskie obchodziły w całkowitej konspiracji przy zasłoniętych oknach i zamkniętych na klucz drzwiach. Dzieciom zakazywano mówić w szkole o życiu religijnym i kultywowaniu polskich tradycji w rodzinie, gdyż groziło to poważnymi konsekwencjami względem rodziców. Do 1952 roku nie było na tych terenach księży katolickich, tak więc nabożeństwa odprawiane były przez starsze kobiety, a zamiast opłatków – był normalny chleb. Piotr Hlebowicz przypomniał księży katolickich, posługujących w Kazachstanie i na Syberii. Najsłynniejszym z nich był błogosławiony ks. Władysław Bukowiński, wieloletni więzień sowieckiego GUŁAG-u. Jako obywatel II RP miał prawo wyjechać do PRL, jednak dobrowolnie przyjął obywatelstwo sowieckie aby móc pozostać razem ze swoimi wiernymi. Wędrował po całym Kazachstanie, gdzie niósł posługę kapłańską wszędzie tam, gdzie mieszkali katolicy. Największymi grupami katolików w Kazachstanie byli Niemcy i Polacy zamieszkujący przeważnie północne rejony tej sowieckiej republiki. Stale szykanowany przez władze komunistyczne, musiał pracować fizycznie między innymi jako palacz w kotłowni. W przedstawionej publikacji „Wołanie ze stepów”, księdzu Bukowińskiemu poświęcono cały rozdział. 11 września 2016 r. w Karagandzie (Kazachstan) odbyła się kulminacja procesu beatyfikacyjnego Błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego z uczestnictwem papieskiego nuncjusza. Szczątki doczesne Błogosławionego zostały złożone w krypcie karagandyjskiej katedry. Oprócz księdza Bukowińskiego, na terenie Kazachstanu działali również księża Kuczyński, Drzepecki oraz ojciec Kaszuba, którzy także doświadczyli aresztów, więzień i zsyłek. Ale wytrwali w swej pracy duszpasterskiej.

Szefowa CIS, organizatorka spotkania opłatkowego – kierowniczka biblioteki w Orzegowie, pani Agnieszka Płaszczyk – zaprosiła Natalię Rykowską i Piotra Hlebowicza na spotkanie autorskie, które odbędzie się 15 lutego 2017 roku.