Krzysztof Tracki w Śląskiej Telewizji Miejskiej

Śląska Telewizja Miejska przeprowadziła wywiad z dr. Krzysztofem Trackim, prezesem Fundacji Patriotycznej Silesia Superior nt. polskiej polityki historycznej na Górnym Śląsku.