O Joachimie Litawrze Chreptowiczu i jego dziele „O prawie natury” po dwóch wiekach

Dr Krzysztof Tracki, prezes Fundacji Patriotycznej Silesia Superior wziął udział w konferencji nt. Joachima Litwara Chreptowicza na zaproszenie ambasadora Litwy na Białorusi.