Projekty

Tak dla Metropolii Górnośląskiej

Obraz1Dążymy do stworzenia Metropolii Górnośląskiej – jednego miasta na prawach powiatu z wewnętrzną organizacją w oparciu o Statut. Niedługo pojawią się szczegółowe propozycje dotyczące wizji tego organu.

Popierasz? Pokaż to dając lajka na facebook’u. Zaproś znajomych i udostępniaj, aby idea się rozprzestrzeniała!

 

Powstaniec Śląski

Powstaniec Śląski 3Powstaniec Śląski jest biuletynem wewnętrznym Stowarzyszenia Patriotycznego Silesia Superior. Pierwszy numer ukazał się w 2014 za pośrednictwem Fundacji, natomiast od numeru drugiego pismo jest już wydawane przez Stowarzyszenie.

 

Śląskie sprawy

Śląskie sprawy to forum dyskusyjne na tematy dotyczące Śląska i jego problemów. Dziś liczy ono prawie 200 użytkowników i niemal codziennie pojawia się nowa aktualizacja.

Wyjazdy

Spośród przedsięwzięć o charakterze wyjazdowym do ważniejszych należą:

  • Wycieczka Szlakiem Polskim na Zaolziu w 2014
  • Wyjazd na Zaolzie dla licealistów w 2015
  • Wycieczka na „Gorolskie Święto” na Zaolziu w 2015

 

Konferencje, warsztaty i wykłady

Wykłady i konferencje są naszą najczęstszą formą działalności. Dotychczas odbyły się m.in.:

  • „W 270 rocznicę urodzin Naczelnika Powstania. Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – legenda i rzeczywistość” – prelekcje prof. dra hab. Henryka Kocoja i dra hab. Zdzisława Janeczka
  • „Jak zbudowano potęgę gospodarczą Śląska?” – wykład Krzysztofa Lewandowskiego, wiceprezydenta Zabrza, połączony z promocją jego książek
  • „Oblicza Stalinizmu – Tragedia Górnośląska” – prelekcje prof. Zygmunta Woźniczki z Uniwersytetu Śląskiego i dr. Dariusza Węgrzyna z Instytutu Pamięci Narodowej.
  • „Dylematy przeszłości – dylematy przyszłości” – debata z udziałem dra Mariusza Siwonia (Silesia Superior), Artura Zawiszy (Ruch Narodowy), Henryka Mercika (Ruch Autonomii Śląska) oraz Przemysława Miśkiewicza (Stowarzyszenie Pokolenie)