Przeciw ślązakowcom

Stowarzyszenie Patriotyczne Silesia Superior powstało by bronić Śląsk przed wynarodowieniem, przed zerwaniem z Polskością. Jesteśmy stanowczo przeciwni realizacji interesów niemieckich na tej polskiej ziemi, czy to przez wspieranie ślązakowców – zwolenników koncepcji „narodu śląskiego”, autonomii czy też Niemców opolskich.

W naszej wizji narodu polskiego nie ma miejsca dla „narodowości śląskiej”, „obywateli polskich narodowości śląskiej” czy śląskich autonomistów. Jako dziedzice powstańców śląskich uznajemy zgodnie, że Ślązak jest w Polsce gospodarzem, w Niemczech niewolnikiem a w niezależnym „państwie śląskim” – osobą, która zatraciła duszę.

~ Wojciech Zrajko, sekretarz Stowarzyszenia Patriotycznego Silesia Superior