Sokół w Bytomiu

25 listopada z inicjatywy naszych działaczy powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bytomiu, które nawiązuje swą tradycją do pierwszego gniazda sokolego na Górnym Śląsku.