logo1

Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia Patriotycznego Silesia Superior

  My, członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego »Silesia Superior«, wierni synowie Rzeczypospolitej, czując się spadkobiercami: tradycji piastowskich, wskrzesicieli i obrońców idei narodowej, wielkich Ślązaków takich jak Karol Miarka, Wojciech Korfanty, Henryk Sławik, August kard. Hlond, organizacji takich jak Związek Polaków w Niemczech i Związek Polaków w Czechosłowacji, Powstańców Śląskich, Obrońców Górnego Śląska we wrześniu 1939 r., żołnierzy[…]