Tożsamość cywilizacyjna

15589625_240727436357412_8293849816967745822_nW Katowicach 5 grudnia b.r. przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne poświęcone pojęciu tożsamości cywilizacyjnej. Młodzież podjęła się trudu identyfikacji wartości określających aksjologiczne składniki europejskiej tożsamości. Warsztaty połączone z wykładem przeprowadził dr Krzysztof Tracki, opierając swe myśli przede wszystkim na dorobku Feliksa Konecznego. Zważywszy na bieżącą sytuację kulturową w Europie Zachodniej, trudno nie dostrzec zachodzącego związku pomiędzy kryzysem odporności Europy a kondycją współczesnego chrześcijaństwa, stanowiącego od wieków zasadniczy wyznacznik cywilizacji dominującej na Starym Kontynencie.