Ustanowienie Fundacji

Dnia 14 czerwca 2013 r. w Siemianowicach Śląskich dr Mariusz Siwoń ustanowił Fundację Patriotyczną Silesia Superior. Data ta widnieje w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji.