Wycieczka do Wilna

Fundacja nasza w ostatnim czasie cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Spieszymy zatem eksponować te działania, które w gąszczu codzienności naszej pracy dla Polski, po prostu umykają. Oto jedno z nich. Młodzież śląska na Uniwersytecie Wileńskim! 18 maja br. młodzież z gimnazjum i liceum STO w Katowicach odwiedziła Uniwersytet Wileński. Okazją do spotkania w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych w Wilnie była wycieczka edukacyjna „Szlakiem dawnych Kresów Północno-Wschodnich”, już tradycyjnie organizowana przez katowickie STO we współpracy z Fundacją Patriotyczną Silesia Superior. Na prośbę organizatorów wyjazdu wykład i dyskusja zostały poświęcone stosunkom polsko-litewskim, tradycjom dawnej unii obojga narodów, jak również trudnym momentom w naszych wspólnych dziejach. Opiekun spotkania, dr Vilius Maćkinis, oraz prowadzący – Mariusz Antonowicz, dołożyli starań by rozwiać mity w relacjach wzajemnych. Ich zdaniem sytuacja Polaków na Litwie nie rysuje się tak źle jak przedstawiają to media. Wiele też uproszczeń zostało upowszechnionych na temat doświadczeń minionych, m.in. zbrodni w Ponarach. I prawdy te miał również okazję potwierdzić inny gość spotkania – Ryszard Maceikianec, były poseł na sejm litewski, prezes Związku Polaków na Litwie, a obecnie redaktor portalu pogon.lt. Miło zaznaczyć, że Ryszard Maceikianec był również wydawcą książki „Ostatni kanclerz litewski” (2007), napisanej przez dr Krzysztofa Trackiego, Prezesa Fundacji Patriotycznej. Spotkanie przebiegło w owocnej atmosferze i przyniosło niezatarte wrażenia. Z pewnością też będzie powtarzane w przyszłości jako stały element wycieczek STO do pięknego kraju nad Wilią i Niemnem.