Założenie Stowarzyszenia

25 czerwca 2014 r. w Katowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Patriotycznego Silesia Superior. Do zarządu wybrani zostali: Mariusz Siwoń jako prezes oraz Damazy Ćwikowski i Dariusz Węcki.